מאמרים

Yavin H, Younis A, Zilberman I, Krywanczyk A, Bubar ZP, Higuchi K, Barkagan M, Anter E.

Circ Arrhythm Electrophysiol. 2023 Jan;16(1):e011321. doi: 10.1161/CIRCEP.122.011321. Epub 2023 Jan 3.

PMID: 36595639

Yavin HD, Higuchi K, Younis A, Anter E.

J Interv Card Electrophysiol. 2022 Nov 28. doi: 10.1007/s10840-022-01414-7. Online ahead of print.

PMID: 36441424 Review

Younis A, Zilberman I, Krywanczyk A, Higuchi K, Yavin HD, Sroubek J, Anter E.

Circ Arrhythm Electrophysiol. 2022 Oct;15(10):e011209. doi: 10.1161/CIRCEP.122.011209. Epub 2022 Oct 4.

PMID: 36194542

Niri A, Shapira E, Massé S, Bar-Tal M, Bar-On T, Hayam G, Ben-Dor A, Bhaskaran A, Ha A, Anter E, Porta-Sanchez A, Jackson N, Nanthakumar K, Nair K.

J Innov Card Rhythm Manag. 2022 Sep 15;13(9):5147-5152. doi: 10.19102/icrm.2022.130903. eCollection 2022 Sep.

PMID: 36196238 Free PMC article.

Anter E, Younis A, Koruth JS.

JACC Clin Electrophysiol. 2022 Sep;8(9):1164. doi: 10.1016/j.jacep.2022.08.009.

PMID: 36137725 No abstract available.

Higuchi K, Yavin HD, Sroubek J, Younis A, Zilberman I, Anter E.

Heart Rhythm. 2022 Jul;19(7):1067-1073. doi: 10.1016/j.hrthm.2021.12.035. Epub 2022 Jan 11.

PMID: 35031494

טוען עוד
דילוג לתוכן